Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου για το θέμα των πηγαδιών


Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ Β’ 2878/27-10-2014):

Οι ιδιοκτήτες πηγαδιών, γεωτρήσεων και πηγών  μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την εγγραφή τους, στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) μέχρι 31-12-2014, χωρίς να επιβάλλεται πρόστιμο.
Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. γίνεται στο Δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο υδροληψίας.
Όσοι από τους ανωτέρω, κάνουν χρήση του πηγαδιού, της γεώτρησης ή της πηγής, οφείλουν να προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης ύδατος μέχρι 30-5-2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Χαριτάκης Νικόλαος

Προϊσταμένη: Λαζαράκη Μαρία

Πληροφορίες: 2841089931
Πληροφορίες: Τζανοπούλου Μαρία – Αικατερίνη, Τσαγκαράκη Όλγα
Τηλέφωνο: 2841089927, 2841089932
E-mail:  mtzanopoulou@dimosagn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στο ιστολόγιο "Ανάβλοχος" δημοσιεύονται μόνο επώνυμα σχόλια, δηλαδή σχόλια τα οποία, είτε στην αρχή είτε στο τέλος, φέρουν το ονοματεπώνυμο του συντάκτη.