Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Κρητης με επιστημ. υπεύθυνο τον καθηγητή Δ. Χρηστάκη και χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς


Κάποια από τα ρευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ κρήτης, από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης.

Σύνταξη μελέτης Αιολικού δυναμικού στον οικισμό Μοχό του Δήμου Μαλλίων του Ν.Ηρακλείου για την κοινοπραξία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ENORA Ε.Ε.
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 5/14/2003
Έως: 5/14/2004
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Τμήμα: Μηχανολογίας - ΣΤΕΦ
Προϋπολογισμός: 24249
Περιγραφή:
Μελέτη του Αιολικού Δυναμικού στην περιοχή του οικισμού Μοχός του Δήμου Μαλλίων του Ν.Ηρακλείου προκειμένου εξ'αυτής να εξαχθούν συμπεράσματα για την βιωσιμότητα εγκαταστάσεως πάρκου Α/Γ στην ως άνω περιοχή. Η μελέτη θα διεξαχθεί με βάση μετρήσεις που έχουν ληφθεί κοντά στην περιοχή του υπό μελέτη έργου και θα επαληθευτούν με αναγκαίες μετρήσεις σε κατάλληλα σημεία. Στόχος είναι η παροχή των στοιχείων που απαιτούνται για την τεχνικοοικονομική προμελέτη του Αιολικού Πάρκου καθώς και των στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο της αντοχής των Α/Γ(ΝΜ52 900).


Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Π.Π.Ε.) στην περιοχή Χόνδρος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 11/17/2006
Έως: 11/17/2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.400,00

Συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων ανέμου στην περιοχή Βρουχάς Αγίου Νικολάου
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 1/21/2008
Έως: 1/21/2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.800,00

Τεχνοοικονομική έρευνα και μελέτη για ανεύρεση κατάλληλης τοποθεσίας στη νήσο Ρόδο την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού αποτελούμενου από αιολικό πάρκο και αναστρέψιμο υδροηλεκτιρκό σταθμό
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 1/10/2008
Έως: 2/10/2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 7.300,00

Συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων ανέμου στην περιοχή Χανδράς με χρήση ιστού 30 μέτρων
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 1/3/2008
Έως: 1/3/2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 14.042,00

Συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων ανέμου στην περιοχή Μεγάλη Βρύση με χρήση ιστού 30 μέτρων
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 1/3/2008
Έως: 1/3/2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 14.042,00

Συλλογή και Επεξεργασία μετρήσεων στη θέση Σωρός του Νομού Βοιωτίας (Δήμος Δίστομου) με χρήση ύψους 30μ.
Φορέας Χρηματοδότησης:ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 5/5/2008
Έως: 5/5/2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Χρηστάκης Δήμήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 15.232,00

Συλλογή και Επεξεργασία μετρήσεων ανέμου σε περιοχές του Νομού Βοιωτίας (Δήμος Δίστομου) και μια του Νομού Ροδόπης (Κοινότητα Κέχρου) με χρήση ύψους 30μ.
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 4/25/2008
Έως: 4/25/2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 15.232,00

Συλλογή και Επεξεργασία μετρήσεων σε ΠΕΡΙΟΧΉ Γρεβενών με χρήση ύψους 20μ.
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 4/7/2008
Έως: 4/7/2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 22.848,00

Συλλογή και Επεξεργασία μετρήσεων σε περιοχή Χανίων με χρήση ύψους 40μ.
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 4/22/2008
Έως: 10/22/2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 4.550,00

Σύνταξη Τεχοοικονομικής Έρευνας και Μελέτης για την ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου στην περιοχή ‘Οξύ Κεφάλι’ του Δήμου Καζαντζάκη, Νομού Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 9/16/2004
Έως: 10/25/2005
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 36.580,00

Διερεύνηση Περιοχών κατάλληλων για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 10/15/2004
Έως: 1/15/2005
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 15.788,40

Σύνταξη Σχετικής Μελέτης του αιολικού Πάρκου
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 11/1/2005
Έως: 12/1/2005
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.959,00

Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή Ακούμια
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 11/16/2005
Έως: 1/14/2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.236,45

Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του Αιολικού Πάρκου (ΑΠ) 9,9 MW (11 Α/Γ των 900 kW) στη θέση Κοπρινό, του Δ.Δ. Ακουμιών, του Δήμου Λάμπης, του Νομού Ρεθύμνου
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 11/16/2005
Έως: 1/14/2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.326,45

Σύνταξη τεχνοοικονομικής έρευνας και μελέτης για την επέκταση αιολικού πάρκου στην περιοχή Άη Γιάννη, του Δ.Δ. Βρουχάς, Δήμου Αγίου Νικολάου, Νομού Λασιθίου, της περιφέρειας Κρήτης
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 5/9/2006
Έως: 7/23/2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 1.344,70

Relevant technical and economy research and study
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 7/26/2006
Έως: 8/20/2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 88.600,00

Assesment of wind park effects on bat populations
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 9/4/2006
Έως: 11/4/2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 833,00

Προεκτίμηση της δυνατότητας εγκατάσταση αιολικών πάρκων και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων στο Παναχαϊκό όρος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 9/26/2006
Έως: 3/31/2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 15.470,00

Ανάπτυξη Ανεμογεννήτριας ισχύος 5 kW
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 11/1/2006
Έως: 2/1/2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 74.970,00

Τεχνοοικονομική έρευνα και μελέτη για τον υβριδικό σταθμό στην περιοχή του φράγματος ποταμών του δήμου Συβρίτου, Ν. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 12/8/2006
Έως: 10/19/2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 53.847,50

Τελική χωροθέτηση (Micro-sitting) τριών αιολικών πάρκων στην περιοχή Ζάρακες, νομού Λακωνίας
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 12/20/2006
Έως: 3/20/2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.380,00
Συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων ανέμου, με ιστό ύψους 30 μέτρων στη θέση Δίστομο του Νομού Φωκίδος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 7/28/2008
Έως: 7/28/2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 15.232,00

Ανασύνταξη τεχνικοοικονομικής έρευνας και μελέτης και σύνταξη σχετικού φακέλου για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση ‘Βιτσιλιά’ Δήμου Λεύκης
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 7/2/2008
Έως: 7/2/2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 23.800,00

Διερεύνηση περιοχών εγκατάστασης υβριδικού στη νήσο Κρήτη και επιλογή βέλτιστης τοποθεσίας
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔ.ΦΟΡΕΙΣ
Κατηγορία: Ερευνητικό
Από: 2/8/2008
Έως: 2/8/2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκης Δημήτριος
Σχολή: ΣΤΕΦ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 9.300,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στο ιστολόγιο "Ανάβλοχος" δημοσιεύονται μόνο επώνυμα σχόλια, δηλαδή σχόλια τα οποία, είτε στην αρχή είτε στο τέλος, φέρουν το ονοματεπώνυμο του συντάκτη.